Jagt

Nysø Gods

Nysøvej 1, 4720 Præstø. Kontortid mandag - torsdag kl. 8.30-14.30. Tlf. 55 99 11 07. Mail: nysoe@nysoe.dk

600 ha ager, 400 ha skov, og 100 ha enge er udlejet til jagt, fordelt på 8 jagtkonsortier