Mariannelund

Nysø Gods

Nysøvej 1, 4720 Præstø. Kontortid mandag - torsdag kl. 8.30-14.30. Tlf. 55 99 11 07. Mail: nysoe@nysoe.dk

Mariannelund. Skovhusevej 25. Idylisk og lige overfor skoven.