nysøgods.dk © 2010                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nysø Gods består af 3 herregårde: Nysø, Jungshoved og Christinelund.

 

Til godset er der knyttet 500 hektar skov, 500 hektar landbrug og på Nysø og Jungshovedgården er der svineproduktion med 560 søer, der giver en produktion på 14-16.000 smågrise om året.

 

Herregården Nysø ved Præstø Fjord er opført 1671-73 for amtmand Jens Lauridsen. Det er den første herregård i Danmark i barokstil, der afløste renæssancestilen. Indflydelsen er fra Holland og bygherren var sandsynligvis Ewert Janssen, der formodentlig også opførte Charlottenborg i København kort tid efter. Nysø er særlig kendt for sin rolle i Guldaldertiden som samlingspunkt for mange af de store digtere og kunstnere. Thorvaldsen tilbragte meget af sine sidste seks leveår her (1838-44), hvor han havde atelier både i huset og i haven.

Huset består af en hovedfløj på elleve fag og sidefløje mod nord med indgangen imellem. Materialerne er røde mursten, sandsten, rødt helvalmet tegltag og en granitsokkel som fundament. Der er en trefags midtrisalit på både nord- og sydsiden dekoreret med fire joniske pilastre i sandsten på et højt postament. De bærer en trekantfronton på en sandstensgesims. Der er kobbertag på frontonerne. Nordsidens risalit er  yderligere dekoreret med guirlander og bladranker. Her findes også et urværk med to figurer i almuedragt med hver sin klokke der slår henholdsvis kvarterslag og timeslag.

Herregården ligger smukt på et voldsted omringet af en betydelig voldgrav på tre sider og et symmetrisk trefløjet avlsgårdsanlæg mod nord. Det blev tilføjet i 1780erne; før havde der også været voldgrav på nordsiden. Avlsbygningerne er rødkalkede med en gul klassicistisk indgangsportal i  midten og kavalerfløje i forlængelse mod syd. Den østlige kavalerfløj (billedet til højre) indeholder Thorvaldsen Samlingen på Nysø. Her ses mange ting, som han udførte på Nysø. De få eksempler forneden viser blandt andet Thorvaldsens selvportrætstatue udført i 1839.

"Vølunds Værksted", Thorvaldsens atelier i haven, indviet af Grundtvig i 1839. Baronesse Stampe lod det opføre for at Thorvaldsen kunne udføre sin statue i fuld størrelse. Grundtvig forfattede indskriften over døren: "Mindst er Dværgen, som i Dovre boer, Thor i Hytten findes dobbelt stor".

Ønsker man at gå en tur i den smukke park, vil man kunne se de små heste som er Dansk Miniatureheste. Denne lille hesterace er resultatet af mere end 400 års selektiv avl, og Nysø har købt dem på førende stutterier i Danmark. Pris for at gå i parken er 10 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Nysø Gods

Nysøvej 1

4720 Præstø

 

Kontortid mandag - fredag
kl. 9-12 tlf.  55 99 11 07

e-mail: nysoe@nysoe.dk